ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

                                 

 

ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
40 GRAVE
46 LARGO
52 LENTO
56 ADAGIO
60 LARGHETTO
66 ANDANTE
69 ADANTINO
76 SOSTENUTO
80 COMODO
84 MAESTOSO
88 MODERATO
108 ALLEGRETTO
120 ANIMATO
132 ALLEGRO
144 ALLEGRO ASSAI
152 ALEGRO VIVACE
160 VIVACE
184 PRESTO
208 PRESTISSIMO

 

Οι Κλίμακες & Οι λαϊκοί Δρόμοι

Οι Κλίμακες   

Τ= ΤΟΝΟΣ   Η=ΗΜΙΤΟΝΙΟ   ΤΡΙΗΜ=ΤΡΙΗΜΙΤΟΝΙΟ

 1. Major  Ionian                      C                        2T   1H   3Τ  1Η
 2. Dorian                                  D                       1T   1H   3Τ  1Η  1T
 3. Phryghian   ή  Ουσάκ          E                        1H   3T   1H  2T
 4. Lydian                                  F                         3T   1H   2Τ  1Η
 5. Mixolydian                          G                        2T   1H   2Τ  1Η  1T
 6. Aeolian   Διατονικός Μινόρε      A                        1T   1H   2Τ  1Η  2T
 7. Locrian                                 B                        1H   2Τ  1Η  3T
 8. Melodic Minor                    A-                       1T   1H   4Τ  1Η   (F# G#)
 9. Lydian Augmented                                       4T   1H   1Τ  1Η
 10. Lydian b7                                                        3T   1H   1Τ  1Η  1T
 11. Locrian 2 Half Diminished                            1T   1H   1Τ  1Η  3T
 12. Super Locrian Altered                                  1H   1Τ  1Η  4T
 13.  I Harmonic Minor                               1T   1H   2Τ  1Η  1TΡΙΗΜ  1 Η
 14.  II Harmonic Minor                              1Η   2Τ  1Η  1TΡΙΗΜ  1Η  1Τ
 15.  III Harmonic Minor                             2T   1H   1TΡΙΗΜ  1H   1Τ  1Η
 16.  IV Harmonic Minor                             1T   1H   1TΡΙΗΜ  1H   1Τ 1H 1Τ
 17.  V Harmonic Minor   Χιτζάζ                 1H   1TΡΙΗΜ  1 Η  1T 1H  2T
 18.  VI Harmonic Minor                               1TΡΙΗΜ  1Η   1T  1H  2T  1H
 19.  VII Harmonic Minor                              1H   1Τ  1Η  2T  1H   1TΡΙΗΜ
 20.  Whole Step – Half Diminished            1T   1H   1Τ  1Η  1T  1 Η
 21.  Half  Step – Whole Step Diminished     1H   1Τ  1Η  1T  1H  1T
 22.  Whole Tone  6 TONOI
 23. Augmented (Αυξημένη)     1TΡΙΗΜ  1H   1TΡΙΗΜ  1H   1TΡΙΗΜ  1Η
 24. Χρωματική Κλίμακα 12 ημιτόνια
 25. Major Pentatonic (diatonic)  => Ionian => 1.2.3.5.6 notes
 26. Minor Pentatonic  => Dorian ή Aeolian => 1.b3.4.5.b7  notes
 27. Blues Scales   1T  5H  1ΤΡΙΗΜ  1Τ

 

Οι λαΐκοί Δρόμοι

 

 1. Διατονικός Μινόρε                                          1T   1H   2Τ  1Η  2T
 2. Αρμονικός  Μινόρε                                          1T   1H   2Τ  1Η   1ΤΡΙΗΜ
 3. Μελωδικός  Μινόρε                                        1T   1H   4Τ  1Η
 4. Ουσάκ  η Φρύγιος                                           1H   3T   1H  2T
 5. Χιτζάζ                                                                 1H   1TΡΙΗΜ  1 Η  1T 1H  2T
 6. Χιτζασκάρ   η Τσιγγάνικος Ματζόρε            1H  1TΡΙΗΜ  1 Η  1T 1H  1ΤΡΙΗΜ 1T
 7. Ανάμικτος – Χουζάμ ήΤαμπαχανιώτικος     1 ΤΡΙΗΜ  2 ΗΜ  3Τ 1 ΗΜ
 8. Πειραιώτικος Ματζόρε                                 1ΗΜ 1ΤΡΙΗΜ 1Τ 2ΗΜ 1ΤΡΙΗΜ 1 ΗΜ
 9. Πειραιώτικος Μινόρε ή Σουζινάκ            1Τ 1ΗΜ 1ΤΡΙΗΜ 1ΗΜ 1Τ 1ΗΜ 1Τ
 10. Σενγκάχ                                                         1ΤΡΙΗΜ 2ΗΜ 1Τ 1ΗΜ 1ΤΡΙΗΜ 1ΗΜ
 11. Νιαβέντι                                                        1Τ 1ΗΜ 1ΤΡΙΗΜ 2ΗΜ 1ΤΡΙΗΜ 1ΗΜ
 12. Σαμπάχ                                                           1Τ 2ΗΜ 1ΤΡΙΗΜ 1ΗΜ 2Τ
 13. Κιουρντί   Ανιούσα Κλίμακα                1Τ 1ΗΜ 1Τ 1ΗΜ 1ΤΡΙΗΜ 1ΗΜ 1Τ
 14. Κιουρντί   Κατιούσα Κλίμακα              2Τ 1 ΗΜ 2Τ 1ΗΜ 1Τ
 15. Ράστ  Ανιούσα Κλίμακα                        2Τ  1ΗΜ 3Τ 1 ΗΜ  όπως ο ματζόρε
 16. Ράστ  Κατιούσα Κλίμακα                      1Τ 1ΗΜ 2Τ 1ΗΜ 2Τ

 

 

Σίμος Κουσκούνης